Urinarna inkontinencija može ostati dugo nakon poroda

Foto: Sarah Chai - Pexels

Dvanaestogodišnje istraživanje koje su provedeno 2016. godine u rodilištu Aberdeen, Birmingham i Dunedin pokazuju da od 3763 žena, 37,9 % može imati trajnu inkontinenciju i 12. godina nakon poroda.

Od 7879 žena koje su učestvovale u istraživanju, 3763 ( 48% ) potvrdilo je inkontinenciju i s 12 godina, a 2944 nakon 6 godina. Osobe koje nisu odgovorile imale su slične opstetričke karakteristike.

Prevalencija trajne urinarne inkontinencije bila je 37,9% ( 1429 / 3763 ).  Među onima koje su prijavile urinarnu inkontinenciju nakon 3 mjeseca, 76,4% ih je prijavilo i nakon 12 godina. 

Ova studija, pokazuje da urinarna inkontinencija traje do 12 godina u oko tri četvrtine žena.

Žene koje su rodile isključivo carskim rezom imale su manju vjerojatnost da će imati trajnu urirarnu inkontinenciju.

Piše: zavodljiva.com