Nova istraživanja sugeriraju da psihopati nisu visoko inteligentne osobe

Foto: Bennie Lukas - Pexels

Grupa istraživača provela je istraživanje individualnih razlika u facijalnom izražavanju emocija pomoću tehnika promatranja. Uzimajući u obzir opise visoko psihopatskih osoba kao uspješnih lažljivaca i manipulatora, istraživali su sposobnost namjernog postavljanja emocionalnih izraza kada nema izazvanih emocija. 

Korišten je mješoviti uzorak odraslih muškaraca od 316 volontera iz zajednice, zatvorenika i forenzičko-psihijatrijskih pacijenata. Od ispitanika je zatraženo da licem izraze emociju koja se ne osjeća, posebno ljutnju, gađenje, strah, sreću, tugu i iznenađenje, putem pismenih uputa ili imitacijom izraz lica mete.

Kroz modeliranje strukturnih jednadžbi, procjenjivali su odnose između ove sposobnosti izražavanja emocija i općih mentalnih sposobnosti, međuljudskih sposobnosti i psihopatije.

Istraživači smatraju da je psihopatija umjereno povezana s lošijom sposobnošću izražavanja emocija, što znači da su visoko psihopatske osobe slabije oponašaju izraze drugih i slabije izražavaju sve emocije.

Međutim, ovaj se nedostatak uvelike može pripisati nedostatku općih mentalnih sposobnosti.

Ovi rezultati dovode u pitanje gledište da visoko psihopatske osobe imaju kognitivne vještine koje podržavaju superiornu sposobnost obmanjivanja ili manipuliranja drugima. 

Piše: zavodljiva.com